Veelgestelde vragen deelnemers

De meest gestelde vragen over deelname aan de MYPP-trial op een rijtje

U kunt deelnemen aan de MYPP-trial indien u aan de volgende criteria voldoet:

  • Bij u is Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS) vastgesteld door een arts (bij voorkeur door een gynaecoloog of fertiliteitsarts).
  • U bent tussen de 8 en 16 weken zwanger van een éénling.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U kunt de Nederlandse taal voldoende begrijpen en lezen. Binnenkort zal er ook informatie beschikbaar komen in het Engels.

In onderstaande gevallen kunt u niet meedoen aan dit onderzoek:

  • Bij u is diabetes type I of II (buiten de zwangerschap) vastgesteld.
  • U bent bekend met een verminderde nierfunctie.
  • U gebruikt al myo-inositol en wilt dit door blijven gebruiken.
  • U gebruikt bij aanvang van het onderzoek een van de volgende medicijnen en mag deze niet stoppen: corticosteroïden (oraal, intraveneus of per injectie), metformine of andere medicijnen tegen diabetes. Deze middelen kunnen de resultaten van het onderzoek mogelijk beïnvloeden.
    NB. Voorbeelden van corticosteroïden zijn: prednison, dexamethason, hydrocortison, etc. Voorbeelden van medicijnen voor de behandeling van diabetes zijn: metformine, glibenclamide, insuline, sitagliptine, liraglutide, etc.
 
In april 2023 is de laatste zwangere vrouw in de MYPP-trial geïncludeerd. Dit betekent dat wij geen zwangere vrouwen met PCOS meer voor de MYPP-trial zoeken. 

 

Ja, ook als uw voorgaande zwangerschappen ongecompliceerd zijn verlopen kunt u bijdragen aan dit onderzoek. Elke zwangerschap is weer anders en draagt bij aan meer kennis rondom PCOS en zwangerschap. Daarbij neemt het risico op bijvoorbeeld zwangerschapssuikerziekte toe met de leeftijd en het aantal zwangerschappen.

Polycysteus Ovarium Syndroom komt voor bij vrouwen met en zonder overgewicht. Hoewel overgewicht een belangrijke risicofactor is voor veel zwangerschapscomplicaties, hebben alle vrouwen met PCOS een verhoogd risico op problemen tijdens de zwangerschap. Mogelijk spelen hierbij andere factoren een rol.

Ja, ook indien u zwanger bent geworden na bariatrische chirurgie kunt u deelnemen. Het is dan juist extra van belang dat uw vitaminen en mineralen nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Als u al supplementen gebruikt met myo-inositol dan vragen wij u deze bij aanvang van het onderzoek te stoppen. Indien u dit niet wilt, dan kunt u helaas niet deelnemen aan dit onderzoek.

Wij adviseren u tevens om eventuele voedingssupplementen met foliumzuur te staken. De voedingssupplementen die u gedurende het onderzoek van ons krijgt, bevatten ook foliumzuur en zijn in principe voldoende tijdens de zwangerschap. U kunt dit naar eigen behoeften aanvullen met andere supplementen. Mocht u desondanks eventuele multivitaminen met foliumzuur door willen blijven gebruiken, dan kunt u gewoon deelnemen aan dit onderzoek. De aanvaardbare bovengrens is 1.0 mg foliumzuur per dag, en wanneer u een multivitamine met foliumzuur blijft gebruiken, ligt de totale inname nog steeds onder deze aanvaardbare bovengrens.

Er is op dit moment nog onvoldoende bewijs voor de effectiviteit van myo-inositol tijdens de zwangerschap bij vrouwen met PCOS. Dit maakt het gebruik van myo-inositol experimenteel en daarom adviseren we myo-inositol tijdens de zwangerschap alleen te gebruiken in onderzoeksverband.

Op basis van het beschikbare bewijs is de verwachting dat het dagelijks gebruik van myo-inositol de kans op zwangerschapscomplicaties verlaagt en mogelijk voordelen biedt voor de gezondheid van moeder en kind. De MYPP-trial is echter het eerste onderzoek dat zich specifiek richt op zwangere vrouwen met PCOS. 

Myo-inositol is een lichaamseigen stof die we van nature binnenkrijgen via onze voeding. Bij gebruik van myo-inositol tijdens de zwangerschap, in de hoeveelheden als in dit onderzoek, zijn geen bijwerkingen of schadelijke effecten bekend voor moeder en kind. Myo-inositol wordt in de regel goed verdragen in deze dosering.

Nee, deelname aan dit onderzoek brengt naar verwachting voor u geen extra risico’s met zich mee.

Zoals hiervoor beschreven worden er op basis van het beschikbare bewijs bij het gebruik van de myo-inositol supplementen in de hoeveelheden als in dit onderzoek geen bijwerkingen of nadelige effecten verwacht.

Bloed- en urineafnames worden zoveel mogelijk gedaan tijdens de geplande afnames in het kader van uw zwangerschap. De hoeveelheid bloed die bij deze onderzoeken extra wordt afgenomen geeft bij volwassenen geen problemen.

Het verzamelen van navelstrengbloed en navelstreng- en placentaweefsel vindt plaats na de geboorte van de baby en alleen indien de situatie het toe laat. Dit is in principe zonder risico en voelen u en de baby niet.

De MYPP-trial wordt uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen in Nederland. Een actueel overzicht van de deelnemende ziekenhuizen vindt u onderaan deze pagina.

Alle onderzoeken vallen samen met de gebruikelijke controles in het ziekenhuis in het kader van uw zwangerschap. Mocht u graag bij de verloskundige buiten het ziekenhuis onder controle willen blijven dan is dat in principe geen probleem. Wij zullen u dan vragen om voor enkele onderzoeken naar het ziekenhuis te komen. Dit zal bij aanvang van het onderzoek, 1 tot 2 keer tijdens de zwangerschap en eenmalig na de bevalling zijn. Deze bezoeken zullen samen met u worden ingepland.

Ongeacht of u wel of niet meedoet aan het onderzoek: u krijgt altijd de standaard zorg en begeleiding waar u tijdens uw zwangerschap en bevalling recht op heeft. Daarnaast krijgen alle deelnemers het advies twee keer per dag een voedingssupplement te gebruiken tot aan de bevalling.

Tijdens het onderzoek zullen wij regelmatig uw gewicht meten en diverse bepalingen in uw bloed en urine doen om het effect van het voedingssupplement te beoordelen. Alle vrouwen met PCOS worden tijdens de zwangerschap door hun eigen verloskundige of arts getest op suikerziekte, ongeacht of u meedoet aan het onderzoek.

Naast de termijnecho en de 20-weken-echo wordt minimaal één keer een echo gemaakt om de groei en het gewicht van uw ongeboren baby in te schatten. Na de geboorte zal met uw toestemming bloed worden afgenomen uit de navelstreng. Hiermee kunnen we de hormoonbalans van uw baby in kaart brengen. Dit voelen u en de baby niet.

Bij elke zwangerschapscontrole wordt met u besproken hoe het met u gaat en of u problemen ondervindt met het gebruik van het voedingssupplement. Tenslotte zullen wij u op 3 momenten vragen om een vragenlijst in te vullen.

Alle onderzoeken vallen samen met de gebruikelijke controles in het kader van uw zwangerschap. U hoeft voor dit onderzoek in principe dus niet extra op controle te komen. Enige uitzondering hierop is als u onder controle bent bij een verloskundige buiten het ziekenhuis. Wij zullen u dan vragen om voor enkele onderzoeken naar het ziekenhuis te komen. Deze bezoeken zullen samen met u worden ingepland.

‘Een schematisch overzicht van de MYPP-trial vindt u hier (PDF).

Onderzoek naar borstvoeding
Indien u van plan bent om borstvoeding te gaan geven zullen wij u vragen of u bereid bent een kleine hoeveelheid moedermelk af te staan voor onderzoek en om zes maanden na de bevalling een extra vragenlijst in te vullen. In de moedermelk zal de samenstelling van voedingsstoffen, hormonen en myo-inositol worden onderzocht. U kunt op een later tijdstip in het onderzoek aangeven of u hieraan wilt deelnemen en op elk moment beslissen om alsnog niet deel te willen nemen.

Deelname aan de biobank
Bij deelname aan het onderzoek willen wij u vragen of u ook wilt meewerken aan de MYPP biobank. Dit houdt in dat het lichaamsmateriaal (bloed, urine en eventueel moedermelk) dat overblijft na het onderzoek wordt opgeslagen in de biobank van het Erasmus MC. Ook zouden we hierin graag een stukje van de navelstreng en moederkoek (placenta) opslaan. Deze materialen worden samen met de bijbehorende medische gegevens zorgvuldig bewaard en zijn uitermate waardevol voor toekomstig onderzoek op het gebied van PCOS, zwangerschap en aanverwante aandoeningen. Op het moment van verzamelen is nog niet bekend voor welk specifiek onderzoek het materiaal in de toekomst zal worden gebruikt.

Het onderzoek zal in ieder geval bijdragen aan meer kennis omtrent PCOS en mogelijke gezondheidsgevolgen en kan mogelijk leiden tot effectieve methoden of middelen om de gezondheidseffecten van PCOS te voorkomen of te behandelen. Meer informatie over de MYPP biobank leest u in de informatiebrief rondom de MYPP biobank. Deze is hier te vinden onder het kopje ‘Informatiebrief biobank’. 

In het algemeen geldt dat niet meer gegevens worden verzameld dan die nodig zijn voor het onderzoek. De verzamelde (medische) gegevens worden opgeslagen onder een unieke code in uw ziekenhuis. De gegevens die voor het onderzoek worden gebruikt, bevatten alleen deze code. Uw naam en andere persoonsgegevens worden weggelaten.

Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. Meer algemene informatie over rechten bij verwerking van uw gegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie.

Nee, deelname aan dit MYPP-trial brengt voor u geen extra kosten met zich mee. U ontvangt geen vergoeding voor deelname aan dit onderzoek.

Heeft u vragen over de MYPP-studie? Neem gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar: MYPP.trial@erasmusmc.nl

Voor onafhankelijk advies over dit onderzoek kunt u terecht bij dr. J.M.J. Cornette, gynaecoloog in het Erasmus MC. E-mail: j.cornette@erasmusmc.nl
Hij weet veel over het onderzoek, maar is er niet bij betrokken. 

Meer algemene informatie over het meedoen aan onderzoek vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek

In april 2023 is de laatste zwangere vrouw in de MYPP-trial geïncludeerd. Dit betekent dat wij geen zwangere vrouwen met PCOS meer voor de MYPP-trial zoeken. 

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat? Laat het ons weten. Klik hier.

Contact

MYPP-trial algemene contactgegevens
E-mailadres: MYPP.trial@erasmusmc.nl
Telefoon: +316 500 948 94

Professionals

Zorgprofessionals kunnen voor meer informatie, documenten en vragen terecht op onze website voor zorgverleners. Klik hier om deze website te bezoeken.

Website: Consortius Wetenschapscommunicatie